Customs Department replaces Sagitta Export by AGS Export

The Dutch Customs Department replaces Sagitta Export by AGS Export.

In the weekend of 12th and 13th of March 2016 the Dutch Customs department will take into production the new release of AGS.

The rest of this message is in the Dutch language as  the new declaration system is a totally Dutch system.
If you need more info, please contact Softpak bv.

Dutch message continued:
AGS In deze versie zijn ook alle aanpassingen opgenomen die samenhangen met de invoering van AGS Export. Sagitta Invoer en Sagitta Uitvoer waren 2 volledig gescheiden systemen. Met de introductie van AGS is er nog maar 1 softwaresysteem voor Invoer en Uitvoer bij de douane. Een update van AGS Import heeft voortaan dus ook consequenties voor AGS Export.

De douane is voornemens in de derde week van maart te starten met de eerste pilots voor AGS Export. Een klein aantal aangevers is geselecteerd om aan deze pilot mee te doen. Softpak is 1 van de 3 softwareleveranciers die participeren in de pilotfase.  Als duidelijk is dat AGS Export stabiel is en alle verschillende typen Uitvoeraangiftes correct door AGS Export afgehandeld worden wil de douane AGS Export breed gaan uitrollen.

De douane heeft de intentie om alle Sagitta Uitvoer aangevers voor 31 december 2016 te migreren naar AGS Export. Dat hangt samen met de introductie van het nieuwe DWU (Douane Wetboek van de Unie). Uit het DWU vloeien veranderingen in de aangiftesoftware voort, die de douane niet meer in Sagitta Uitvoer wil inbouwen.

Of het gaat lukken om alle aangevers in 2016 te migreren zal met name afhangen van de vraag hoe snel AGS Export als stabiel systeem vrijgegeven wordt en de softwareleveranciers dus kunnen beginnen met de migratie van hun klanten.

Bedrijven die migreren naar AGS Export mogen gedurende een bepaalde periode (waarschijnlijk 2 weken) Sagitta Uitvoer en AGS Export naast elkaar gebruiken. De bedoeling is, dat u in die periode aangiftes zoveel mogelijk in AGS Export maakt maar als dat om de een of andere reden niet lukt kunt u tijdelijk nog terugvallen op Sagitta Uitvoer.

Zie ook nieuwsbrief douane + webinar AGS: 

Wat gaat er veranderen?

In AGS Export gaat u geen andere informatie insturen naar de douane dan u nu al doet. Aan de douane regelgeving verandert niets. Op termijn zal de invoering van het DWU tot aanpassingen leiden maar die staan los van de migratie naar AGS Export dit jaar.

Het berichtenverkeer (de EDIFACT berichten) met de douane is volledig vernieuwd. Maar voor de gebruikers is de communicatie een black box. Met de opbouw van berichten heeft de gebruiker niets van doen. Wel kan de gebruiker te maken krijgen met nieuwe berichten (bijvoorbeeld in geval van fysieke controle).

Wat u wel gaat merken is dat AGS ‘strenger’ is dan Sagitta Uitvoer. Wanneer u al ervaring heeft met AGS Import zult u dit herkennen. In AGS mogen alleen gegevens worden opgenomen die ook daadwerkelijk relevant zijn voor het betreffende type aangifte en de opgevoerde goederencode. U mag bijvoorbeeld alleen nog de bescheidcodes opgeven die van toepassing zijn op de betreffende goederencode. Voert u een code op die niet van toepassing is dan zal uw aangifte afgekeurd worden.

Ook hanteert de douane bij bepaalde goederen credibility checks (bijvoorbeeld de verhouding netto gewicht / aanvullende eenheden of de verhouding waarde / gewicht). Wanneer in de aangifte bepaalde grenswaardes overschreden worden wordt uw aangifte afgewezen.

Net als bij AGS Import kunt u voortaan de informatie over statistieknummers en bijbehorende maatregelen vinden op de Douane Tarief Voorziening (DTV)  :  http://tarief.douane.nl/tariff/index.jsf

De website Douane gebruikstarief is niet meer van toepassing wanneer u gemigreerd bent naar AGS Export.

De aangifte wordt straks zoveel als mogelijk vol automatisch door de systemen afgehandeld. Douane ambtenaren van team Aangiftebehandeling kunnen alleen nog iets aan uw aangifte wijzigen wanneer AGS dat toestaat (bijvoorbeeld bij een Fysieke Controle).

Aangeven in de ‘Te laden’ situatie komt te vervallen. Er is geen onderscheid tussen Geladen en Te laden. Wel is het in AGS Export mogelijk om een onvolledige aangifte te versturen. U krijgt dan van de douane een Toestemming tot Wegvoering. Later kunt u de aangifte dan aanvullen met de ontbrekende gegevens.

Net als bij AGS Import zijn er in AGS Export nog maar 2 aangiftepunten :  0396 voor Rotterdam en 0432 voor Schiphol.

U hoeft in AGS Export geen Productschapscodes meer in te geven. In Sagitta Uitvoer kunt u maar 1 productschapscode per aangifte opgeven. Is er sprake van meerdere productschappen dan moet u nu meerdere aangiftes maken. Dat komt dus te vervallen in AGS Export.

Niet alle aanpassingen zijn nu al in volle omvang duidelijk. De praktijk zal moeten leren hoe AGS Export in het dagelijks gebruik uitpakt.

Interface met ERP pakket

Wanneer u nu gebruik maakt van een interface tussen Sagitta Uitvoer en een ERP pakket van derden dan moet u er rekening mee houden, dat de interface aangepast moet worden aan de nieuwe situatie. De structuur van de informatie wijzigt en dat heeft gevolgen voor de lay-out van de interface. De interface met AGS Export is gebaseerd op XML. Wij zullen contact opnemen met de betrokken partijen over de wijzigingen die in de interface moeten worden aangebracht.

Planning

Op dit moment is het nog niet mogelijk om al een concrete planning voor de rest van het jaar te maken. Pas wanneer de pilotfase achter de rug is kunnen we met onze klanten afspraken gaan maken.

Om gebruik te kunnen maken van AGS Export dient u te beschikken over Softpak release 16.01 of hoger. Wanneer u nog niet met deze versie werkt zal deze release eerst bij u geinstalleerd moeten worden.

Wanneer dat nodig is zullen we ook een extra postbus op de Digiport voor u aanvragen.

Kosten

Wanneer u een onderhoudscontract op Sagitta Uitvoer heeft hoeft u niet opnieuw de licentie voor AGS Export aan te schaffen. Wel vragen we aan u een kleine bijdrage in de ontwikkelkosten van AGS Export.

Vragen ?

Zodra we meer duidelijkheid hebben over de uitrol van AGS Export zullen we u daarover informeren. De douane organiseert op 9 maart a.s. een webinar over de nieuwe release van AGS. Daar kunt u zich nog voor inschrijven.

Hebt u nog vragen over bovenstaande dan kunt u contact met ons opnemen.

Leave a Comment