Warehouse Management System

Packaging-3D-Prostore-for-productpageProstore – Warehouse Management System

Het Prostore WMS (Warehouse Management System) registreert alle bewegingen in een warehouse en kan ook de douane administratie (Entrepot) verzorgen.

Het Prostore product bestaat uit de volgende modules: Intakes, Outtakes, Releases en Stock Info.

Binnen het Prostore pakket kunnen alle mutaties en bewerkingen op de goederen geregistreerd worden. Het product is flexibel van opzet: Men kan per klant een aantal specifieke klant gerelateerde informatievelden activeren en per producthoofdgroep een aantal informatievelden activeren die gekoppeld zijn aan die specifieke goederenstroom. Op al deze velden kan gezocht worden in de database.

Vanuit een inslag- of uitslagdossier kunnen berichten (bijvoorbeeld een inslag- of uitslagbevestiging) per mail of fax naar opdrachtgevers gestuurd worden. Ook kunnen overzichten voor intern gebruik geprint worden. Voor het ontwerpen van deze berichten gebruikt Softpak de Reportgenerator Crystal Report. Daarmee kunnen desgewenst ook klant specifieke berichten of rapporten mee ontwikkeld worden. Ook is het mogelijk om vanuit een uitslagdossier een CMR-document te printen.

ProStore maakt gebruik van een locatie codetabel, die de gebruiker zelf kan inrichten. De klant bepaalt zelf hoe gedetailleerd de locaties vermeld moeten worden in het systeem.

De kern van de Softpak oplossing bestaat uit de integratie tussen WMS, Entrepotadministratie en Douanedocumenten. Wanneer men bij inslag van de goederen aangeeft dat de goederen de T1 douanestatus hebben zal het systeem de gebruiker dwingen om vast te leggen met welk document de goederen in opslag genomen zijn. Vervolgens moet men bij iedere mutatie in het WMS die voor de douane relevant is, vastleggen op basis van welk document dat gebeurt. In de entrepotadministratie kunnen overzichten vervaardigt worden waarmee aangetoond kan worden hoe een document ‘afgestaffeld’ is. Deze rapportage kan ook elektronisch aan de douane overlegd worden.

Wanneer de gebruiker ervoor kiest zelf de vervoersberichten (NCTS) en inklaringen te vervaardigen dan kunnen de gegevens van een WMS mutatie (aantallen, verpakkingscodes, gewichten, goederenomschrijving, statistieknummer) automatisch overgeheveld worden naar het douanedocument. De entrepotadministratie signaleert dan automatisch welke status de betreffende aangifte heeft. Men kan een uitslag pas afhandelen in de voorraadadministratie wanneer het bijbehorende douanedocument de status ‘toestemming vertrek’ heeft. Wanneer de douanedocumenten door een derde partij gemaakt worden dan kan men in de entrepotadministratie handmatig de documentnummers en de bijbehorende status  vermelden.

VAL orders

Naast inslagen en uitslagen is ook het onderdeel Value Added Logistics (VAL) orders beschikbaar. Alle mutaties waarbij de verschijningsvorm van de goederen verandert (bijv. ompakken, zeven, blenden of assembleren) kunnen hier geadministreerd worden. Ook dit onderdeel is gekoppeld aan de entrepotadministratie.

Aan een klant kan een klantprofiel gekoppeld worden, waarin o.a. de tariefafspraken met die klant kunnen worden vastgelegd. Tariefafspraken kunnen betrekking hebben op handlings en op bewaarloon.

Per inslag- of uitslagdossier kan de gebruiker de van toepassing zijnde tariefregels selecteren. Via een apart programma kunnen de facturen dan samengesteld worden. Wanneer men gebruik maakt van de financiële administratie van Softpak worden de facturen direct verwerkt in de debiteurenadministratie.
The Prostore package registers all stock movements and can include the Customs Administration (Bonded Warehouse – Entrepot) to record the Customs transactions (and documents) in relation to the relevant WMS (Warehouse Management System) movements.

Het ProStore Pakket kan uitgebreid worden met het onderdeel Barcodering. Daarmee kan de RF apparatuur (barcodescanners) real-time met de database verbonden worden. Dit is met name relevant wanneer de klant zelf de werkzaamheden in de loods verzorgt.

Het Prostore pakket kan uitgebreid worden met het onderdeel EDI. Wanneer de opdrachtgevers in staat zijn om gestructureerde elektronische informatie aan te leveren inzake de goederen die in het warehouse worden opgeslagen voordat deze goederen bij uw loods arriveren, dan kan ProStore deze gegevens inlezen en daarmee dossiers aanmaken. Dit bespaart veel handmatig overtypen van informatie.

Het ProStore pakket kan uitgebreid worden met het onderdeel Stock info via het Internet. Deze module biedt de klanten 24 uur per dag 7 dagen in de week via het Internet inzicht in de actuele voorraadposities. Ook kan een klant via deze software via internet een stockreport aanvragen.

Daarnaast is er nog een LME administratie beschikbaar. Deze administratie is speciaal ontwikkeld voor bedrijven die een LME (London Metal Exchange) vergunning hebben.

PDF_Factsheet

References:

Cool Control bv – Maasdijk – www.coolcontrol.nl

Kloosterboer

Kloosterboer Coldstores bv – Rotterdam / Vlissingen / Elst / Alaska – www.kloosterboer.nl

Kregspedi

Kregspedi bvba – Antwerp – www.kregspedi.com

logo_zzc

Zoomweg Zeeland Coldstores – Kruiningen – www.zzcoldstores.com

Plaats een reactie