Softpak en Google Firebase

Softpak heeft Google Firebase succesvol geïntegreerd in hun softwareoplossingen, waaronder Portbase, QR, Proof of Delivery, CMR en NxtPort. In een interview met Jeroen van Milligen, programmeur bij Softpak, verkennen we de rol van Google Firebase binnen het bedrijf en de voordelen hiervan.

1. Kun je beknopt uitleggen wat voor rol Google Firebase speelt in een Softpak oplossing?
Van Milligen legt uit hoe hij in aanraking kwam met Firebase: “Vorig jaar had een collega de front-end van een project opgezet met Firebase. Na livegang nam ik zijn taken over, inclusief het beheer van Firebase. Ik begon me er verder in te verdiepen en ontdekte dat Firebase veel meer te bieden heeft dan ik aanvankelijk dacht. Het stelt ons in staat om webservices in de cloud te bouwen en te communiceren met verschillende API’s.” Met Firebase fungeert Softpak als een soort distributiepunt, waarbij externe API’s communiceren met de door Van Milligen ontwikkelde functies in Firebase. De verwerkte gegevens worden vervolgens doorgestuurd naar de applicatieserver van Softpak, waar ze veilig worden opgeslagen in de database. Het gebruik van Firebase heeft geleid tot een toename van projecten die op deze manier worden uitgevoerd. Bovendien biedt Firebase betrouwbaarheid in tijden van technische onderbrekingen, zoals wanneer een webserver of applicatieserver offline is vanwege onderhoud. Dit is één van de belangrijkste redenen waarom Softpak gebruik maakt van Google Firebase.

2. Wat zijn webservices/webdiensten?
Om een beter begrip te krijgen van de technologieën die Softpak gebruikt, legt Van Milligen uit wat webservices zijn: “Webservices zijn applicaties die constant draaien en beschikbaar zijn om gegevens te verrijken, te filteren en naar onze eigen endpoints te sturen. Dit is waar we momenteel vooral de term ‘webservices’ voor gebruiken.”

3. Is het niet makkelijker als webdiensten rechtstreeks connecteren met klantdatabases? Waarom dan via Google Firebase?
Op de vraag waarom Softpak ervoor kiest om webdiensten via Firebase te laten verlopen in plaats van rechtstreeks te verbinden met klantdatabases, geeft Van Milligen een helder antwoord: “Eén van de redenen is het gemak waarmee we een project kunnen opzetten en een functiekunnen importeren om meteen een webservice operationeel te hebben. Als we dit allemaal zelf zouden moeten bouwen met onze eigen webservices, zou dat veel complexer zijn. Bovendien zorgt Firebase ervoor dat alles centraal staat. We hoeven niet voor elke klant afzonderlijk webservices te voorzien. Op deze manier kunnen we applicatieservers van klanten veilig benaderen met behulp van Google Firebase. Dit zorgt voor een centrale hub waarin alles wordt beheerd. Als ik een aanpassing wil doen, hoef ik dit slechts één keer via Firebase door te voeren, in plaats van het meerdere keren te voor diverse klanten.”

4. Verwacht je dat er meer diensten via Firebase zullen verlopen?
Gevraagd naar zijn verwachtingen voor de toekomst, antwoordt Van Milligen: “Wat mij betreft wel. Portbase biedt diverse webservices die interessant zijn voor onze klanten. Daarnaast er is ook de Belgische variant genaamd NxtPort, voornamelijk voor Antwerpen, waar dan weer informatie in staat die Portbase niet heeft. Nxtport is een partij die bepaalde services waarbij data aanbieden op een andere manier gebeurd, waarbij Firebase functies biedt om NxtPort data en Portbase data opdezelfde manier te verwerken. Denk hierbij aan NxtPort data die viaeen open API beschikbaar worden gesteld met een limiet op het aantal requests per dag. Als we dat voor al onze klanten individueel moeten doen, zouden we snel tegen beperkingen aanlopen. Met Firebase hoef ik slechts één functie te gebruiken om gegevens op te halen voor al onze klanten en vervolgens te bepalen welke informatie specifiek noodzakelijk is voor elke klant. Dit wordt dan via de klantspecifieke applicatieserver verstuurd naar de juiste klantdossiers. We zijn dus zeker van plan Firebasebreder in te zetten.”

Softpak heeft met succes Google Firebase geïntegreerd in hun softwareoplossingen, waardoor ze profiteren van de kracht van geïntegreerde webservices. Door Firebase te gebruiken als een centrale hub voor communicatie met verschillende API’s, kunnen ze efficiënt projecten opzetten, gegevens verwerken en betrouwbare services leveren aan hun klanten. De voordelen van Firebase, zoals minimalisering van downtime, centraal beheer en schaalbaarheid, hebben geholpen om voorop te blijven lopen in de softwareontwikkelingsindustrie. Ze blijven toegewijd aan innovatie en zien Firebase als een essentieel instrument voor het leveren van hoogwaardige diensten.

Lees hier het volledige artikel