Equipment control worldwide

Packaging-3D-Proquip-for-productpageProQuip
Equipment Control Worldwide wordt gebruikt door rederijen om containers te “tracen”, voor welke ze verantwoordelijk zijn, over de hele wereld. Containers krijgen de status ‘actief’ het moment dat ze worden gehuurd of gekocht en de status ‘niet-actief’ wanneer ze uit huur worden genomen of verkocht.

Algemene informatie
De container bewegingen (moves) worden verwerkt volgens een beslissingstabel, welke door de gebruiker zelf kan worden gedefinieerd. Deze beslissingstabel controleert of een container move geldig is en kan informatie geven over een bepaalde container move.

Alle moves van een container kunnen worden getraceerd gedurende de gehele levensduur van een container. Het ProQuip pakket biedt ook de mogelijkheid om alle container lease overeenkomsten vast te leggen en met deze gegevens kunnen de facturen van de leasemaatschappijen eenvoudig worden gecontroleerd.

Specifieke functionaliteit

  • Vastleggen leasingcontracten en controle
  • Processen van containers in sub-lease
  • Vastleggen en controle van reparatie gegevens
  • Uitgebreide rapportage & management informatie
  • Vastleggen van ‘pick-up/drop-off’ kosten
  • Informatie over beschikbare containers op een bepaald depot
  • Tracking & Tracing via Internet
  • Invoeren van moves door de agenten via Internet (gevalideerd)

 

References:

thor

Thor Shipping -Hafnarfjörður Iceland – www.thorship.is

logo_elkem

Euro Nordic Logistics bv – www.elkem.com

UAL

UAL Netherlands – Rotterdam – www.ualalliance.com

nirint

Nirint Shipping bv – Rotterdam – www.nirint.com

Eucon
Eucon Shipping & Transport – Rotterdam, Dublin, Antwerp – www.eucon.nl