Douane Software – CDS

Packaging-3D-CDS-for-productpageOnze douane software CDS (Customs Declaration System) is ontwikkeld om Invoer, Uitvoer en Transit aangiftes elektronisch te versturen naar de Nederlandse of Belgische Douane.

Algemene Informatie

Het aangifte pakket CDS beschikt over de volgende modules:

I. NCTS
Het NCTS system (New Computerised Transit System) is gemaakt om het vervoer van douane goederen tussen de EEG lidstaten mogelijk te maken.

De NCTS module kent de volgende 2 situaties:

 • Vertrek – TA – Toegelaten Afzender
 • Aankomst TG – Toegelaten Geadresseerde

Het NCTS systeem is beschikbaar voor het doen van aangiftes in Nederland & België.

II. AGS Import / AGS Export

CDS verstuurt de invoer en uitvoer aangiftes elektronisch naar het AanGifte Systeem (AGS) van de Nederlandse douane.

III. PLDA

Het PLDA systeem (PaperLess Douane en Accijnzen) verstuurt de Invoer & Uitvoer aangiftes naar de Belgische douane. Ook de module AC4 is beschikbaar.

IV. VWA

Voedsel- en Waren Autoriteit: elektronische melding van aankomst onder gebruikmaking van het Gemeenschappelijk veterinair Document van Binnenkomst (GDB).

V. PD – Import/Export

Plantenziektenkundige Dienst – Elektronische aanvraag keuringen
Client Export voor automatisch opmaken en afhandelen van Exportcertificaten & exportverklaringen
Volgende sectoren worden ondersteund: Aardappelen, Groente & Fruit, Sierteelt, Bloembollen en verti planten etc..

VI. EMCS

EMCS is een Europees systeem dat elektronisch informatie uitwisselt tussen ondernemers en douanediensten over het vervoer van accijnsgoederen onder schorsing van accijns.

 VII. Fiscale Vertegenwoordiging

 • Administratie fiscale dossiers / fiscale mutaties
 • Registreren inkoopfacturen
 • Koppeling AGS Import
 • CBS Intrastat file
 • ICL/ICP listing
 • BTW aangifte

VIII. KvK module

Met de KvK module kunt u rechtstreeks vanuit de CDS module het oorsprongsdocument digitaal aanvragen en opslaan. De documenten zijn o.a. CVO (Certificaat van Oorsprong), EUR.1, EUR-med, Legalisatie & Certificatie.

Naast bovenvermelde modules beschikt CDS ook nog over de volgende specifieke functionaliteit:

 • Facturatie module, incl. dossieradministratie
 • Entrepot Administratie
 • Koppelingen Portbase, Cargonaut en APCS
 • ECS – Export Control System (Trader at Exit)
 • Elektronisch Volgbriefje Domicilieringsprocedure (DEN-regeling)
 • Proviand melding elektronisch
 • Communicatie Scheduler voor het zenden en ontvangen van berichten naar de belastingdienst via Digipoort (Digipoort – www.logius.nl/producten/gegevensuitwisseling/digipoort), Crossroad Communications (België),  Descartes of webservices.

Belangrijk voordeel van onze douane software voor aangiftes is, dat er geen transactiekosten per aangifte of per bericht van toepassing zijn. Door het versturen van de aangiftes via Digiport rechtstreeks naar de douane, zijn er ook geen communicatiekosten.

Met de invoering van Maritime Single Window (MSW) werd het verplicht om o.a. de aanlevering van Proviand naar schepen elektronisch aan te geven. Dit heeft Softpak veel nieuwe douane klanten heeft opgeleverd in zowel Nederland als België.

 

References

APL

APL Logistics bv – Rotterdam – www.apllogistics.com

eurotransit

Eurotransit bv – Rotterdam – www.eurotransit.nl

KHG

KGH Customs Services – Rotterdam / Nieuw-Amsterdam – www.kghcustoms.com/nl

 

vandevyver

Van de Vyver – Zelzate Belgium – www.vandevyver.net

waalhavengroup

Waalhaven douane service – Rotterdam / Born – www.waalhaven-group.nl