Sagitta Invoer wordt gemigreerd naar het nieuwe AanGifteSysteem (AGS2) van de douane.

Officieel heeft de douane de tweede fase van de migratie naar AGS gestart op 7 oktober ’13.

Op die dag zijn de aangevers, die al gebruik maakten van het nieuwe AGS systeem voor Storage aangiftes, gemigreerd naar AGS2. Nadat enkele opstartprobleempjes verholpen waren functioneert  AGS 2 voor Storage momenteel redelijk stabiel. Er zijn al wel een paar kinderziektes (‘known errors’) gesignaleerd. De bedrijven die gebruik maken van Storage in AGS2 zijn alle klant van Softpak.

Voor het verwerken van Invoeraangiftes in het nieuwe AGS2 heeft de douane een prefase geïntroduceerd. Deze prefase duurt in de bijgestelde planning tot 1 februari 2014.

In deze fase wordt AGS2 geleidelijk in gebruik genomen. Momenteel heeft 1 aangever in Nederland (geen klant van Softpak) een bescheiden aantal Invoer aangiftes in AGS2 mogen insturen. Op grond van de ervaringen die daarbij zijn opgedaan heeft de douane een aantal zaken aangepast. Deze firma mag nu verder opschalen.

Binnenkort wil de douane een tweede aangever in Nederland (geen Softpak klant) aansluiten op AGS2. Dit zal een aangever worden met vooral aangiftes op kantoor Schiphol, zodat ook de douane Schiphol kan wennen aan het nieuwe AGS2. De eerste AGS2 aangiftes zijn ingestuurd op aangiftepunt Rotterdam.

Naar verwachting kan Softpak begin december ook een eerste aangever aansluiten op AGS2 voor invoeraangiftes. Dat is nog even onder voorbehoud omdat de douane eind november / begin december een nieuwe release van AGS wil installeren waarin een aantal geconstateerde problemen opgelost moet zijn.

In de loop van december of januari mag Softpak dan nog 1 of 2 aangevers aansluiten op AGS in het kader van de prefase. De klanten van Softpak die deelnemen aan de prefase liggen al vast.

Eind januari ’14 wordt de prefase afgesloten. De douane is van plan alle aangevers die gebruik maken van Sagitta Invoer te migreren naar AGS in de periode 1 februari tot 30 april 2014. Ongetwijfeld komt er eind januari een evaluatiemoment om te bepalen of het verstandig is om AGS breed uit te rollen maar daarover heeft de douane nog geen informatie verstrekt.

De migratie naar AGS2 houdt in, dat op de dag die afgesproken wordt met de douane, nieuwe Invoer aangiftes alleen nog maar in AGS2 gemaakt mogen worden. Retourberichten op openstaande Invoeraangiftes in Sagitta Invoer worden nog wel verwerkt. De douane biedt de mogelijkheid om geleidelijk te migreren naar AGS2. Men kan bijvoorbeeld starten met de aangiftes voor 1 klant of een bepaalde goederensoort of een bepaalde vestiging. Er moet dan een plan aan de douane voorgelegd worden, waarbij de declarant aangeeft met welke aangiftes wordt gestart en wanneer en hoe  vervolgens wordt opgeschaald.

Aangezien het nog steeds onduidelijk is of de douane deze nieuwe planning gaat halen is Softpak vooralsnog terughoudend geweest met het maken van afspraken voor de migratie.

Er kan echter wel vast over worden nagedacht. Wellicht heeft men te maken met piekbelasting in bepaalde weken in de maanden februari tot mei of gaan veel declaranten in deze periode op wintersport. Ook kan worden aangeven dat een migratie op  bepaalde dagen van de week niet gelegen komt omdat het dan veel drukker is dan op andere dagen.

Als de planning van de douane blijft zoals die nu is zal Softpak haar klanten eind november ’13 benaderen om een afspraak te maken voor de migratie.

Zodra er weer belangrijk nieuws over AGS te melden valt zullen we een update plaatsen. Tevens worden de klanten van Softpak middels een mailing op de hoogte gehouden.