AGS 2 – Import – Status Update:

Het testen van de nieuwe programmatuur  voor AGS Import ter vervanging van Sagitta Invoer gaat tot nu toe moeizaam.

Eenvoudige standaard aangiftes komen er wel doorheen, maar aanvullende aangiftes insturen moet nog verder getest worden.

Er is laatst nog een overleg geweest tussen ADS (Alliantie van Douane Software ontwikkelaars), Douane en bedrijfsleven (Fenex & EVO).

Daaruit blijkt dat de douane blijft vasthouden aan de invoering per 6 oktober ’13, maar dat de opstart beperkter zal zijn.

Mededeling Douane:

“Uitgangspunt voor de aangepaste inrichting van de pre-fase is dat het risico zoveel als mogelijk beperkt wordt. Hiervoor wordt beheerst gestart met het in productie nemen van AGS 2. Dit betekent dat gestart wordt met minder aangevers dan oorspronkelijk gepland.

Uitvoering

– Gestart wordt op 7 oktober 2013 met de pre-fase.

– Aan de pre fase wordt deelgenomen door 5 SWO die nu testen in de BTO.

– Door elk van deze SWO’s worden i.o.m. Douane en B/CA max 2 aangevers geselecteerd voor aansluiting op AGS 2 in de pre-fase. Hierbij worden aangevers van zowel Rotterdam als Schiphol Cargo geselecteerd.

– Er wordt gestart met 1 SWO en 1 aangever. Bij succesvolle overgang volgt de tweede aangever van dezelfde SWO. Vervolgens gaat de tweede SWO met zijn eerste aangever over enz.

– Aan het einde van de pre fase op eind oktober 2013 zijn 10 aangevers over op AGS 2

In verband met extra risico’s voor aangevers die in de pre-fase overgaan wordt het mogelijk gemaakt dat deze 10 aangevers tijdens de pre-fase gelijktijdig gebruik kunnen maken van AGS en DSI.”
Welke Software leverancier met welke aangever start is nog volledig onbekend. Misschien dat men wel weer een beroep op Softpak doet, omdat Softpak als een van de eersten gestart was met het doortesten van AGS  Import en ook als enige software leverancier AGS I Voorraad heeft ontwikkeld en waar in de praktijk mee gewerkt wordt.

Het is voor ons ook nog onduidelijk wat er precies gaat gebeuren. Voorlopig houdt de douane nog wel vast aan de einddatum van 31 januari ’14 wanneer alle aangevers over zouden moeten zijn op AGS Import. Volgens ons moet die datum wel gaan schuiven.

We zijn trouwens vanaf 1 augustus ’13 toegetreden tot de ADS alliantie. We hebben dit een tijd niet gedaan omdat we rechtstreekse contacten met de douane prefereerden en het nut er niet zo van in zagen. Inmiddels zijn er 16 software leveranciers lid van en we kregen ook wel vragen van klanten waarom we daar niet aan meededen. Uiteindelijk dus toch maar gedaan.

Zodra we meer info hebben over het testtraject en implementatie zullen we een update van de invoering AGS Import plaatsen op onze website.

We kunnen dan ook beter een productie datum bepalen voor onze klanten.