Sedert oktober 2013 is de douane druk doende met de implementatie van AGS Import (AanGifteSysteem).

AGS Import vervangt het systeem DSI (Sagitta Invoer).

 

Momenteel bevinden we ons in de prefase van AGS. In deze fase kunnen bedrijven op vrijwillige basis starten met AGS.

Deze aangevers hebben dan de mogelijkheid om AGS en DSI naast elkaar te gebruiken. De intentie is om zoveel mogelijk aangiftes in AGS te maken maar wanneer zich problemen voordoen met bepaalde typen aangiftes in AGS dan kan men deze aangiftes voorlopig nog in DSI blijven maken. Een aantal klanten van Softpak is al actief in de prefase en maakt gebruik van AGS Import.

 

Woensdag 7 mei heeft er een bijeenkomst van de Klankbordgroep AGS plaatsgevonden. In deze klankbordgroep overlegt de douane met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (o.a. Fenex en EVO) en een vertegenwoordiger van de softwareleveranciers over de invoeringsstrategie rondom AGS Import.

 

De douane heeft het moment waarop de brede uitrol van AGS Import zal starten al diverse keren uitgesteld. Er doen zich nog steeds problemen voor in AGS, nog niet alle gewenste functionaliteit is beschikbaar (zoals de opvolger van het SAGOGA bericht),  de performance van de nieuwe tarievenwebsite DTV is niet stabiel en de benodigde kennis om zonder al te veel fouten aangiftes in AGS te maken is nog niet voldoende breed gespreid.

 

Ook op woensdag 7 mei ’14 is er geen definitief besluit over de uitrol van AGS Import genomen. De douane komt volgende week met een Nieuwsbrief waarin een toelichting gegeven wordt op de stand van zaken. Zo’n besluit lijkt pas genomen te kunnen worden wanneer de problemen in AGS zijn opgelost en de performance van DTV stabiel is.

 

Dit betekent vooralsnog dat de prefase verlengd wordt.

 

Voor de klanten van Softpak die al in de prefase deelnemen verandert er niets. U mag de beide systemen AGS en DSI naast elkaar blijven gebruiken.

Voor de klanten die nog niet met AGS gestart zijn geldt, dat u in de komende weken kunt instappen in de prefase. Als u daarin geïnteresseerd bent kunt u ons dat laten weten.

 

Om te kunnen starten met AGS moet u over een extra postbus op de Digiport beschikken. Deze vragen wij voor u aan. Bij u moet ook de juiste versie van onze software geïnstalleerd zijn (release 13.03 of hoger). Als dat nog niet het geval is zullen we hiervoor een afspraak maken. Daarnaast ontvangt u van ons nog documentatie over de verschillen tussen AGS en DSI. Op de dag dat u start met AGS is onze helpdesk stand-by voor het beantwoorden van vragen.

 

Het is de intentie van de douane dat als eenmaal definitief besloten wordt tot de brede uitrol van AGS de bedrijven die op dat moment nog gebruik maken van DSI in een relatief korte periode (10 tot 12 weken) ‘gedwongen’ over moeten stappen op AGS. Maar wanneer die periode aanbreekt is dus nog niet duidelijk.

 

Op termijn zal de douane Sagitta Uitvoer vervangen door AGS Export. Maar hiervoor is nog geen concrete planning beschikbaar.

 

Als er nog vragen zijn horen wij dat graag.