De voorbereidingen voor de uitrol van AGS Export zijn in volle gang. De douane heeft nog geen definitieve planning gepubliceerd maar Softpak houdt er rekening mee, dat de volgende fase in de implementatie van AGS Export in de 2de helft van augustus ’16 zal starten.

De douane heeft de uitrol van AGS Export in fases ingedeeld. Fase 1 is al achter de rug en inmiddels zijn we in Fase 2 beland. Een aantal aangevers maakt op vrijwillige basis gebruik van AGS Export. Deze fase is bedoeld om te testen of de diverse soorten Uitvoer aangiftes probleemloos door AGS verwerkt kunnen worden. Er zijn een aantal bevindingen geconstateerd. De douane heeft aangegeven, dat deze bevindingen begin juli opgelost worden.

Fase 3 van de uitrol heeft betrekking op het aansluiten van de middelgrote aangevers. Dat zijn bedrijven die meer dan  50 exportdocumenten per maand maken. Deze groep aangevers kan tussen globaal half augustus en begin oktober migreren naar AGS Export.

Fase 4 betreft de 20 grootste aangevers op exportgebied. Deze groep aangevers zal in de loop van oktober aangesloten worden.

In Fase 5 zijn dan de overige aangevers aan de beurt. Fase 5 zal globaal van begin november tot half december duren.

Het is de intentie van de douane om alle Export aangevers voor 31 december van dit jaar te migreren.

De douane heeft aan alle aangevers een mail gestuurd met daarin een vermelding van de fase waarin u ingedeeld bent. Wanneer u deze mail niet ontvangen heeft kunt u dat aan ons melden. Dan vragen wij aan de douane om de mail opnieuw te sturen. Wel graag uw EORI nummer vermelden.

Wanneer u wel de mail ontvangen heeft en dus weet in welke fase u ingedeeld bent dan verzoeken wij u om, als u dat nog niet gedaan heeft, dit aan Softpak door te geven.

De douane zal op de website een planningstool activeren, waarmee u binnen de fase waarin u bent ingedeeld een datum kunt prikken waarop u wilt starten met AGS Export. Wij verzoeken u om eerst met ons te overleggen voordat u een datum kiest, zodat wij enige spreiding kunnen bewerkstelligen.

Daarnaast is het van belang, dat u tijdig over de juiste versie van de software beschikt, dat de AGS Export module geconfigureerd is en dat eventuele interfaces met andere systemen ingeregeld zijn.

Vanaf het moment dat u overgaat op AGS Export kunt u 2 weken de beide systemen AGS Export en Sagitta Uitvoer naast elkaar gebruiken. De bedoeling is, dat u zoveel als mogelijk de aangiftes in AGS Export maakt. Mocht u tegen problemen aanlopen dan kunt u terugvallen op Sagitta Uitvoer.

Wanneer u nog vragen heeft over AGS Export dan horen wij dat graag.